ZUIDBERG AGRARISCH

Uitgelicht

Constructie nieuw kantoor Zuidberg North America afgerond

Hij staat er! Afgelopen maand hebben onze Zuidberg collega’s in Noord-America hun pand afgerond.

Lees verder 

Artikelselector


Vind uw fronthefsysteem ►

Uitgelicht

Hoe Zuidberg Lean inzet om continu te verbeteren

Al jarenlang passen bedrijven de Lean-methodiek toe om verspillingen te elimineren en een cultuur van continue verbetering te creëren.

Lees verder►

×

INDUSTRIEEL

Bekijk de laatste
Industrial video

ZUIDBERG INDUSTRIEEL

Uitgelicht

Een transmissie voor serieproductie kiezen – welke fasen doorlopen fabrikanten?

In dit blog leggen we uit hoe wij fabrikanten helpen bij het kiezen van een transmissie voor een seriematige levering.

Lees verder►

×

Installeer de Zuidberg app

Ontvang pushnotificaties van Zuidberg na publicatie van nieuwsartikelen of productlanceringen.

Terug naar overzicht

Vorige

Volgende

Zuidberg gaat specialiseren en investeert in klant en kwaliteit

Zuidberg specialiseert en investeert in klant en kwaliteit

Wereldwijd blijft de vraag naar fronthef- en PTO-systemen groeien. De voordelen van het gebruik worden gekend door eindgebruikers en een groter wordende groep fabrikanten van tractoren en (front)werktuigen. Doordat afnemers en gebruikers steeds hogere eisen stellen aan deze fronthefsystemen en meerwaarde verwachten, wil Zuidberg zich onderscheiden als leverancier van maatwerk.

Consolideren en partnerschap

De kennis en ervaring die is verzameld vanaf de oprichting van het bedrijf zal worden ingezet om het marktaandeel verder uit te breiden, voor zowel de leveringen aan (tractor) fabrikanten (OEM) als in de Aftermarket (AM). Beide markten krijgen daarom nog meer aandacht, waarbij ook de ontwikkeling en levering van componenten aan de OEM-markt voor Zuidberg een belangrijk focuspunt gaat worden.


Het doel is enerzijds om het marktaandeel in de AM te behouden en waar mogelijk uit te breiden door het aangaan van distributieovereenkomsten. Anderzijds het aandeel OEM te laten groeien door bestaande contacten te intensiveren en nieuwe partnerschappen aan te gaan.

Ruim 4 miljoen euro voor nieuwe investeringen

De Zuidbergbedrijven worden voorbereid op de gekozen markt- en productfocus. Voor de productgroepen fronthefsystemen en PTO-systemen zal significant worden geïnvesteerd in kennis en expertise om een grotere meerwaarde voor beide producten voor de klant te bereiken. Verschillende kostenoptimalisatie-programma’s (o.a. ‘LEAN’) zorgen nu al voor een hogere output met hogere, door klanten verwachte kwaliteitsniveaus. Deze programma’s worden uitgebreid en krijgen een centrale plaats binnen de (productie)bedrijven.
Om aan te sluiten bij de toegenomen kwaliteits- en leveringseisen van (OEM) klanten, is geïnvesteerd in de productielijn voor PTO-systemen, waarmee het mogelijk is om klant specifieke bestelvolumes op tijd en in de juiste kwaliteit te leveren. Om deze kwaliteit te borgen, worden alle relevante parameters in het productieproces vastgelegd per geproduceerde unit. Deze lijn is inmiddels operationeel en tevens voorzien van ergonomische hulpmiddelen om ook werkgemak en –plezier te garanderen.

Passend leveringsprogramma

Het productenprogramma voor fronthefsystemen wordt geoptimaliseerd, zodat enkel producten beschikbaar blijven die aantoonbare meerwaarde leveren voor onze klanten. Het productenprogramma voor tracksystemen zal worden afgeslankt. Tracksystemen voor oogstmachines en maaidorsers blijven leverbaar. Voor slechts een selecte groep tractoren zal Zuidberg tracks blijven leveren.

Om zowel voor de OEM- als AM oog te hebben op de doelen, zal de ontwikkeling, productie en verkoop van Zuidberg rubbertracks (matten) worden beperkt.

Uitbreiden activiteiten Noord-Amerika

Om aan de verwachte marktgroei in Noord Amerika (Canada, de Verenigde Staten en Mexico) effectief te kunnen voldoen, is Zuidberg in 2014 vanuit een eigen vestiging gestart met de actieve bewerking van deze markten. Door het succes daarvan is besloten om de inspanningen te vergroten door te investeren in een nieuw bedrijfspand en uitbreiding van het verkoopteam. Vanuit Cedar Falls (Iowa) wordt zowel de OEM- als AM markt bediend en is er nu verdere groei mogelijk.

Toekomst

Zuidberg zet in op groei van de OEM en AM markt maar ook groei van haar organisatie. Vergroten van de innovatiekracht en het voortdurend aanscherpen van productie- en logistieke processen zijn essentieel en zullen voor haar klanten een duidelijke meerwaarde hebben. De commerciële organisatie zal worden aangepast om nog zichtbaarder te zijn voor markt en klant.

“De veranderingen die Zuidberg doormaakt, sluiten aan bij de veranderingen van de wensen en verwachtingen van de markt. Onze klanten zoeken voortdurend naar mogelijkheden om beter te presteren. Wij sluiten ons daar graag bij aan!”, aldus Commercieel directeur Klaas Jan Bijker.

 

Wereldwijd blijft de vraag naar fronthef- en PTO-systemen groeien. De voordelen van het gebruik worden gekend door eindgebruikers en een groter wordende groep fabrikanten van tractoren en (front)werktuigen. Doordat afnemers en gebruikers steeds hogere eisen stellen aan deze fronthefsystemen en meerwaarde verwachten, wil Zuidberg zich onderscheiden als leverancier van maatwerk.

Consolideren en partnerschap

De kennis en ervaring die is verzameld vanaf de oprichting van het bedrijf zal worden ingezet om het marktaandeel verder uit te breiden, voor zowel de leveringen aan (tractor) fabrikanten (OEM) als in de Aftermarket (AM). Beide markten krijgen daarom nog meer aandacht, waarbij ook de ontwikkeling en levering van componenten aan de OEM-markt voor Zuidberg een belangrijk focuspunt gaat worden.


Het doel is enerzijds om het marktaandeel in de AM te behouden en waar mogelijk uit te breiden door het aangaan van distributieovereenkomsten. Anderzijds het aandeel OEM te laten groeien door bestaande contacten te intensiveren en nieuwe partnerschappen aan te gaan.

Ruim 4 miljoen euro voor nieuwe investeringen

De Zuidbergbedrijven worden voorbereid op de gekozen markt- en productfocus. Voor de productgroepen fronthefsystemen en PTO-systemen zal significant worden geïnvesteerd in kennis en expertise om een grotere meerwaarde voor beide producten voor de klant te bereiken. Verschillende kostenoptimalisatie-programma’s (o.a. ‘LEAN’) zorgen nu al voor een hogere output met hogere, door klanten verwachte kwaliteitsniveaus. Deze programma’s worden uitgebreid en krijgen een centrale plaats binnen de (productie)bedrijven.
Om aan te sluiten bij de toegenomen kwaliteits- en leveringseisen van (OEM) klanten, is geïnvesteerd in de productielijn voor PTO-systemen, waarmee het mogelijk is om klant specifieke bestelvolumes op tijd en in de juiste kwaliteit te leveren. Om deze kwaliteit te borgen, worden alle relevante parameters in het productieproces vastgelegd per geproduceerde unit. Deze lijn is inmiddels operationeel en tevens voorzien van ergonomische hulpmiddelen om ook werkgemak en –plezier te garanderen.

Passend leveringsprogramma

Het productenprogramma voor fronthefsystemen wordt geoptimaliseerd, zodat enkel producten beschikbaar blijven die aantoonbare meerwaarde leveren voor onze klanten. Het productenprogramma voor tracksystemen zal worden afgeslankt. Tracksystemen voor oogstmachines en maaidorsers blijven leverbaar. Voor slechts een selecte groep tractoren zal Zuidberg tracks blijven leveren.

Om zowel voor de OEM- als AM oog te hebben op de doelen, zal de ontwikkeling, productie en verkoop van Zuidberg rubbertracks (matten) worden beperkt.

Uitbreiden activiteiten Noord-Amerika

Om aan de verwachte marktgroei in Noord Amerika (Canada, de Verenigde Staten en Mexico) effectief te kunnen voldoen, is Zuidberg in 2014 vanuit een eigen vestiging gestart met de actieve bewerking van deze markten. Door het succes daarvan is besloten om de inspanningen te vergroten door te investeren in een nieuw bedrijfspand en uitbreiding van het verkoopteam. Vanuit Cedar Falls (Iowa) wordt zowel de OEM- als AM markt bediend en is er nu verdere groei mogelijk.

Toekomst

Zuidberg zet in op groei van de OEM en AM markt maar ook groei van haar organisatie. Vergroten van de innovatiekracht en het voortdurend aanscherpen van productie- en logistieke processen zijn essentieel en zullen voor haar klanten een duidelijke meerwaarde hebben. De commerciële organisatie zal worden aangepast om nog zichtbaarder te zijn voor markt en klant.

"De veranderingen die Zuidberg doormaakt, sluiten aan bij de veranderingen van de wensen en verwachtingen van de markt. Onze klanten zoeken voortdurend naar mogelijkheden om beter te presteren. Wij sluiten ons daar graag bij aan!”, aldus Commercieel directeur Klaas Jan Bijker.